Kies een Taal

nl gb de    

Stap aan boord

Zeil mee

Reserveer nu

Privacybeleid

Privacyverklaring Eendracht voor publicatie

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Naar aanleiding hiervan hebben wij, V.O.F. ZS Eendracht, gevestigd te Vissersdijk 64 1601 LR Enkhuizen, Nederland, beleid ontwikkelt, protocollen opgesteld en een aantal maatregelen genomen waarmee we hopen dat de gegevens die u aan ons verstrekt, nog beter beveiligd zullen zijn voor nu en in de toekomst. Mocht u vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar de door ons opgestelde protocollen of heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat uiteraard graag van u. U kunt te allen tijden contact met ons opnemen via een e-mail naar info@eendrachtzeilen.nl of u kunt ons bellen op 0031 (0)6 57 040 098. Klachten kunt u tevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

In het vervolg van deze verklaring geven we aan hoe we met uw gegevens omgaan en wat we doen om deze te beveiligen.

Er zijn twee redenen waarom wij uw gegevens verwerken. De eerste en voornaamste reden is het opstellen van een offerte en/of een huurovereenkomst voor het huren van ons schip. De tweede reden is om u, met uw toestemming, te informeren over de ontwikkelingen op en rond de V.O.F. ZS Eendracht. Denk hierbij aan een (digitale) nieuwsbrief, brochure of uitnodiging en een kerst- of valentijnskaart. Wilt u uw gegevens niet verstrekken, dan wordt het helaas erg lastig om u van dienst te kunnen zijn.

U heeft recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens op ieder moment in te trekken. Daarbij heeft u uiteraard ook recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten;
- Wij verzamelen zo weinig mogelijk gegevens van u en
- Wij bewaren uw gegevens zo kort mogelijk en zeker niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn.

Gegevens die wij van u hebben ontvangen worden in principe niet verstrekt aan derden. In enkele situaties is het voor ons noodzakelijk om uw gegevens aan derden te verstrekken. Dit doen wij alleen indien wij met deze partijen de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Er zijn twee internationaal opererende organisaties, waarmee de V.O.F. ZS Eendracht een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit zijn Google Inc. en Mailchimp (geregistreerde handelsnaam van The Rocket Science Group). Verdere partijen waarmee de V.O.F. ZS Eendracht een verwerkersovereenkomst heeft zijn de accountant voor de administratie, de drukkerij voor reclame-uitingen en de websitebeheerder voor onze online brochure. Een lijst van deze verwerkers is opvraagbaar via info@eendrachtzeilen.nl.

In enkele gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van andere organisaties. Het betreft hier geen gegevens uit openbare bronnen, maar gegevens afkomstig van zogenaamde wederverkopers/reisorganisaties.

V.O.F. ZS Eendracht maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waarbij gegevens van personen betrokken zijn.

Aanmaakdatum: 15 mei 2018
Datum laatste wijziging: 16 oktober 2018

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.